По дорозі з Горайця домів

artykuły / 2010-2015 Galychyna.info

  Кожна жива людська істота, здатна до аналізу і соціальної організації, потребує товариства в котрому визначення наріжних дефініцій не породжуватиме внутрішніх конфліктів. На жаль, як то легко було передбачити раніше, і легко бачити - на часі, конфронтація субспільнот в межах України не дозволяє почуватись достатньо комфортно і вільно людям інтелектуальної праці, митцям та иншим критикам вільного розуму. Природньо, події і їх потрактування ЗМІ в Україні викликають консонанси в світоглядних матицях тих посполитих котрим забракло цілісної освіти або фарту в справі самоствердження. Такі люди помножують агресію, не творять нових змістів, але цькують тих, хто наважується на подібне. Зрештою, в цьому нема нічого нового, - певний відсоток обмежених природою істот наявний в будь-якому поспільстві і незалежить від ВВП чи ІРЛП, ба - навіть усередненого IQ...