o sytuacji bieżącej

o mnie / wywiady ze mną

  - Jak surowy jest reżim kwarantanny w Krakowie? Może są jakiś odmiany miejscowe?

  - Jak i w całej Polsce, w Krakowie obowiązuje stan nibyto-kwarantanny, to znaczy, że wszyscy wiedzą o rozporządzeniach gabinetu ministrów, ogłoszonych na konferencjach prasowych, ale nikt nie wie na jakiej podstawie prawnej owe restrykcji zostały wprowadzone. W konsekwencji - liczne wypadki nałożenia mandatów, jak na przykład - podczas samochodowego strajku przedsiębiorców, nie są przyjmowane. Ale ten problem występuje w skali krajowej.
  Natomiast w Krakowie - Prezydent miasta oznajmił mieszkańców o zezwolenie na spacer w lasach miejskich. W ogóle krakowianie przestrzegają wszystkie możliwe zasady bezpieczeństwa mimo nieudolności władz...

powszechny spis ludności

blog

  ...В прийдешньому році в Польщі матиме місце загальний перепис населення. Учасники перепису зможуть обрати одну або дві (наприклад, для народжених в мішаних шлюбах) національні ідентичності (narodowości), і це жодним чином не пов'язано з громадянством (obywatelstwem).
  ...В українській радянській республіці дотепер деякі (автохтонні!) національності не визнаються на державному рівні, а за результатими перепису 2001 року, без повідомлення і згоди рецепієнтів, русинів, лемків та галичан переписано на українців, гагаузів на турків...

Polska przestanie istnieć

blog

  Polska musi wrócić do normalności, inaczej przestanie istnieć. Inaczej, podobno do tego jak na Ukrainie, podziały doprowadzą do braku szacunku i dialogu, a nienawiść stanie zauważalna w codziennym bycie, i kiedy krytyczna masa ludzi obciążonych intelektem wyprowadzi się stąd - wybuchnie wojna domowa...